Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc các Điều kiện & Điều khoản sử dụng được hoàn toàn sở hữu và điều hành bởi BMA-VIETNAM. Quy định này là các điều khoản và điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý gắn liền với việc sử dụng thông tin tại website http://bma-vietnam.com/. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập vào trang web với bất kỳ cách nào, xem hoặc lướt xem trang web, hoặc thêm nội dung của riêng bạn vào trang web, bạn phải đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của BMA-VIETNAM .

Sở hữu trí tuệ

Các trang web và tất cả các nội dung ban đầu của nó là tài sản duy nhất của BMA-VIETNAM), như vậy, các thông tin này hoàn toàn được bảo vệ theo luật bản quyền thích hợp và các luật về quyền sở hữu trí tuệ .

Chấm dứt

BMA-VIETNAM có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn vào trang web, mà không cần báo trước .

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có chứa đựng một số liên kết đến các trang web khác và các nguồn tài nguyên trực tuyến mà không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi BMA-VIETNAM.

BMA-VIETNAM không kiểm soát, nên không thể chịu trách nhiệm, nội dung hoặc thực hiện chung của bất kỳ của các trang web này hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên đọc toàn bộ các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web được liên kết được đăng trên trang web của chúng tôi mà bạn truy cập .

Luật Pháp

Quy định này được điều chỉnh phù hợp với luật pháp của Việt Nam .

Thay đổi Quy định

BMA-VIETNAM có toàn quyền thay đổi các điều khoản của dịch vụ bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tải và làm các dấu hiệu gây chú ý tại các điều khoản được cập nhật trên trang web. Nếu bạn muốn tiếp tục tham khảo và sử dụng các trang web sau khi đổi mới thì bạn nên gửi quyết định chấp nhận chính thức các điều kiện mới của chúng tôi .

Vì vậy, chúng tôi yêu cầu bạn kiểm tra và xem xét lại Quy định này cho những thay đổi một cách thường xuyên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản của Quy định này hoặc bất kỳ thay đổi, chúng tôi tạo ra cho Quy định này, chúng tôi yêu cầu và tư vấn cho rằng bạn không sử dụng hoặc tiếp tục truy cập trang web của BMA-VIETNAM ngay lập tức .

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bản thoả thuận này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email bmavietnam.co@gmail.com.

Chúng tôi là ai?

BMA VIỆT NAM là nhà đối tác chiến lược cung cấp nguyên phụ liệu ngành công nghiệp được chính thức được thành lập dựa trên nền tảng sự tin tưởng và hợp tác bền vững của các đối tác và khách hàng. 

Xem thêm

Tại sao chọn chúng tôi?

  • Kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu và công việc tận tâm.
  • Luôn đồng hành với sự sản xuất của khách hàng.
  • Hệ thống nhanh chóng.
Xem thêm

Đối tác của chúng tôi là ai?

Với kinh nghiệm làm việc hơn 100 nhà cung cấp, chúng tôi đáp ứng nguồn hàng hóa đa dạng rộng khắp từ các sản phẩm đơn giản cho tới các sản phẩm phức tạp nên luôn đáp ứng đủ các nhu cầu các sản phẩm khách hàng cần

Xem thêm
X

Kết nối với chúng tôi